Türkiye’den Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, müftülüklerin işleyişiyle ilgili Yunanistan Parlamentosunda onaylanan yeni yasal düzenlemenin Batı Trakya Türk Azınlığının (BTTA) hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal ettiğini belirterek “Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın internasyonal anlaşmalarla güvence altına alınmış dini alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye iş yapmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan, Yunanistan’ın Batı Trakya’daki müftülüklere ilişkin hazırladığı yasa hakkında meydana getirilen yazılı açıklamada, Yunanistan’ın, Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik kabul etmiş olduğu bir yasal düzenlemeyle Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Sulh Antlaşması başta olmak suretiyle, internasyonal anlaşmalarla güvence altına alınmış olan hak ve özgürlüklerini bir kez daha ihlal etmiş olduğu kaydedildi.

Batı Trakya Türk Azınlığının temsilcileriyle istişare edilmeden hazırlanan söz mevzusu yasal düzenlemenin Batı Trakya Türk Azınlığının kendi seçtiği müftüleri ve dolayısıyla Batı Trakya Türk Azınlığının iradesini ve din özgürlüğünü bir kez daha yok saydığı anlatılan açıklamada, söz mevzusu yasal düzenleme hakkında Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun dün yapmış olduğu açıklamanın bütünüyle desteklendiği vurgulandı.

Açıklamada, Lozan Sulh Antlaşması’nın 40. maddesinin Batı Trakya Türk Azınlığına kendi dini, eğitim ve hayır-sosyal kuruluşlarını kurma, yönetme ve denetim etme hakkı tanımış olduğu hatırlatılırken, Yunanistan’ın ahdi yükümlülükleri hilafına bu hakkı ihlal etmesinin geçmişte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarıyla da tescil edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yunanistan’ın BTTA’ya Müftülerini seçme, Müftülüklerini yönetme ve yapılandırma mevzusunda ihtiyaç duyulan desteği ve kolaylığı sağlaması gerekirken, Müftülükleri, BTTA’nın iradesi hilafına tamamen kendi yönetimi altına almaya emek vermesi kabul edilemez bir durumdur.

Bu yasal düzenlemeyle Yunanistan, soydaşlarımızın internasyonal anlaşmalarla güvence altına alınmış dini alandaki hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyi sürdürerek, Müftülük kurumunu Yunan devletinin kontrolünde bir yapıya dönüştürmeye iş yapmaktadır. Türkiye, ülkesindeki gayrimüslim azınlıkların dini kurumlarının işleyişine ve liderlerinin seçilmesine bu tür baskıcı yasalarla ve uygulamalarla müdahale etmemektedir.

Yunanistan’ı bir kez daha internasyonal hukuka saygı göstermeye, Lozan Sulh Antlaşması ve öteki ilgili anlaşmalardan meydana gelen ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve BTTA’ya yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye çağrı ediyoruz.”

Açıklamada, Türkiye’nin şimdiye kadar olduğu benzer biçimde, bundan sonrasında da soydaşlarının hak ve özgürlüklerinin yakın takip edeni olmaya devam edeceği vurgulandı.

Batı Trakya Yunanistan Müftülük Siyaset Güncel Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.