Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burs İmkanları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en ehemmiyet verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de burs imkanları bakımından en oldukca dört gözle beklenen üniversiteler içinde içeriyor. İşte Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler…

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafınca burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

ÖSYM tarafınca meydana getirilen merkezi yerleştirme imtihan sonucuna bakılırsa, YKS Kılavuzu’nda yer edinen kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere verilen burslardır. Bunlardan;

Tam Burs : Tahsil tutarının tamamını,

%75 İndirim : Tahsil tutarının dörtte üçünü,

%50 İndirim : Tahsil tutarının yarısını,

%25 İndirim : Tahsil tutarının dörtte birini kapsar.

İndirim ve burslar tahsil tutarı üstünden indirim yapılarak uygulanır.

Üniversiteye giriş bursu öğrencinin kayıtlı olduğu hazırlık sınıfı, ön lisans ve lisans programlarında, not averajı yada ders geçme şeklinde başarı şartları aranmaksızın düzgüsel tahsil süresince devam eder.

Düzgüsel Tahsil Süresi: Ön lisans programları için 2 yıl, Lisans programları için 4 senedir.

İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı eğitimi almak isteyen öğrenciler, ÖSYM giriş bursu ve öteki burslardan yararlanamaz.

YKS Aşama Bursları

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burs İmkanları

YKS Aşama Bursu, YKS sonuçlarına bakılırsa Üniversitemiz programlarına kayıt yaptıran ve ilgili sıralamalarda yer edinen öğrencilere düzgüsel tahsil süresi içinde, Mütevelli Kurul tarafınca belirlenen oranda her yıl 8 ay süreyle verilen nakit bursu kapsar.

Öğrencinin bir bilimsel nitelikli sömestr sonundaki Dönem Not Averajının (DNO) 2.50’nin altına düşmesi ve/yada bir bilimsel nitelikli yarıyılda seçtiği ders sayısının minimum % 50’sinden devamsızlık sebebiyle başarısız olması halinde, YKS Aşama Bursu kesilir. Bir sonraki dönem devam ve başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye tekrardan başlanır.

YKS Aşama Bursu alacak olan öğrencilerden, ilgili dönem içinde minimum 28 AKTS kredilik ders alma şartı aranır.

Geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapma hallerinde YKS Aşama Bursu kesilir.

Hazırlık sınıfına devam etmeyen öğrenciler ile kur eğitimlerinden başarısız olan öğrencilerin sonraki yarıyılda YKS Aşama Bursu kesilir. Öğrencinin başarı göstermiş olması halinde bursu devam eder.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu

Tahsil süresi süresince her eğitim ve öğretim yılının sonunda bilimsel nitelikli başarı durumlarına bakılırsa düzgüsel tahsil süresi içinde verilen burstur.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu, Mütevelli Kurul tarafınca belirlenecek oranda 8 ay süresince verilecek nakit burslardan oluşur.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu, üniversitemiz programlarında bundan önceki yılda elde edilmiş başarı durumuna bakılarak, derslik bazında hesaplanır. Bilimsel nitelikli Başarı Bursu alacak öğrencilerde, ilgili yıl içinde minimum 50 AKTS kredilik ders alması ve ilgili senenin YNO’sunun minimum 3.50 olması şartı aranır.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu, derslik başarı sıralamasında ilk 3 sırada yer edinen öğrencilere verilir.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu, yalnız öğrencinin burs almış olduğu bilimsel nitelikli yıl için geçerlidir.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu alan talebe, sonraki yıllarda da yukarıda belirtilen şartları karşılaması durumunda düzgüsel tahsil süresi içinde Bilimsel nitelikli Başarı Bursu alma hakkına haizdir.

Bilimsel nitelikli Başarı Bursu üniversitemizde tahsile fiilen devam edilmesi halinde verilir. Bursun ödeneceği eğitim öğretim senesinde geçici ayrılma, eğitim hayatına ara verme, kayıt sildirme, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapılması halinde ödeme yapılmaz.

Hafızlık Bursu

Hafızlık Bursu Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi’ne kayıtlı öğrencilere verilen bursları kapsar.

İslami İlimler Fakültesinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) verilen hafızlık belgesine haiz öğrencilerine düzgüsel tahsil süresi içinde tahsil tutarı üstünden %100 hafızlık bursu indirimi uygulanır.

Hafızlık bursuyla ilgili bu maddede öngörülen sınav Fakülte Dekanı tarafınca teşkil edilen Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafınca yapılır. Öğrencinin bu imtihanda başarı göstermiş sayılabilmesi için 100 üstünden minimum 70 puan alması gerekir.

Hafızlık bursuna hak kazanabilmek için;

a) Üniversitemize yeni kayıt yaptıran yada yatay geçiş yöntemiyle gelen öğrencinin kayıt esnasında hafızlık belgesini ibraz etmesi ve belgenin kayıt tarihinden önceki 18 ay içinde alınmış olması; bu süre içinde DİB tarafınca hafızlık tespit imtihanı yapılmamışsa son olarak meydana getirilen imtihanda alınmış olması,

b) Hafızlık belgesinin son 18 aydan ilkin alınmış olması halinde Hafızlık Değerlendirme Komisyonu tarafınca ilgili bilimsel nitelikli senenin başlamasından itibaren 3 ay içinde yapılacak imtihanda başarı göstermiş olunması,

c) Hafızlık belgesinin tahsile devam ederken alınmış olması halinde bu belgenin takip eden bilimsel nitelikli yıl için kayıt yenileme evveliyatına kadar Fakülte Dekanlığına ibraz edilmesi,

ç) Hafızlık bursundan yararlanılan yarıyıllarda minimum 28 AKTS kredilik ders alınması,

d) Sonraki yıllarda kayıt yenileme tarihinden ilkin Dekanlık tarafınca belirlenen tarihte Hafızlık Değerlendirme Komisyonunun yapacağı imtihanda başarı göstermiş olunması şarttır.

Spor Bursu

Ülkemiz Ulusal sporculardan lisansı etken olarak devam edip üniversitemize yerleşen öğrencilere %100 indirim bursu verilir. Sadece ulusal müsabakalara 1 yıl süreyle katılmayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrencinin tahsil görmüş olduğu yıl içinde yine müsabakaya iştirak etmesi halinde belirlenen burs bir sonraki eğitim-öğretim senesinde uygulanır.

Bireysel yada ekip spor dallarında, ulusal ve internasyonal müsabakalara katılarak ilk üç aşama içinde yer edinen öğrencilere Mütevelli Kurul tarafınca belirlenecek oranda ödül verilir.

Mütevelli Kurul tarafınca belirlenecek spor dallarında ustalaşmış lig kulüplerinde lisanslı ve etken olarak spor icra eden öğrencilere belirlenen oran yada oranda burs verilir.

Sanat, Proje, Yarışma ve Temsil Bursu

Ulusal yada internasyonal alanlarda Üniversitemizin ilgili birimlerinin bilgisi dâhilinde yürütülen proje ve yarışmalarda başarı elde eden ve başarısı burs komisyonunca kabul edilen öğrencilere Mütevelli Kurul tarafınca belirlenecek oranda ödül verilir.

Aile İndirimi Bursu

Üniversitemizin ücretli programlarına yada kısmi burslu programlarına kaydolan anne, baba, çocuk, eş ve kardeşlerden her birine, düzgüsel tahsil süresi içinde aynı anda kayıtlı olduğu süre süresince %10 ücret indirimi uygulanır.

Şehit Yakınları İle Gazi ve Gazi Yakınlarını Destekleme Bursu

Türk Silahlı Kuvvetleri yada Güvenlik Genel Müdürlüğünden şehit yada gazi belgesi ibraz etmesi şartıyla şehit eşi ve çocuklarına %100, gazinin kendisi, eşi ve çocuklarına %50 oranında indirim bursu uygulanır.

Şehit ve Gazi Bursları azami tahsil süresince verilir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mezunları Bursu

Üniversitemizin ön lisans programlarından mezun olup Dikey Geçiş Imtihanı (DGS) yada Yükseköğretim Kurumları Imtihanı (YKS) ile üniversitemizin lisans programlarına kayıt olan öğrenciler ile üniversitemizin lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt olan öğrencilere, ödeyeceği tahsil tutarı üstünden %25 oranında indirim bursu uygulanır.

Üniversitemiz programlarından mezun olup, lisansüstü programlara kayıt olan öğrencilere bu yönergenin 19. maddesinin hükümleri uygulanır.

Mezunlar Bursu düzgüsel tahsil süresince verilir.

Bilim Tarıhi Programı Bursu (Fuat Sezgin Vakfı)

Üniversitemizin Bilim Zamanı bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Zamanı Araştırmaları Vakfı tarafınca burs verilmektedir. (Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafınca sağlanmaktadır; üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)

YKS sonuçlarına bakılırsa Bilim Zamanı kısmına;

En yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1000 TL

En alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 500 TL

Bu iki kategori içinde kalmış olarak bölüme giriş icra eden öğrencilere 750 TL,4 yıl süresince yılda 8 ay olmak suretiyle aylık burs ödemesi yapılır.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Burs İmkanları

*ÖSYM’nin belirlediği tam puan üstünden 350 puanın altında puan alarak yerleşen lisans öğrencileri eğitim hakkına haiz olmakla beraber aylık burs ödemesinden yararlanamaz. 24 yaşından gün almış lisans öğrencileri, eğitim hakkına haiz olmakla beraber aylık burs ödemesinden yararlanamaz.

Burslu öğrencilerin bursluluk süresi lisans için 4 eğitim-öğretim yılı (8 sömestr), hazırlık okumayı seçen öğrenciler için 5 eğitim-öğretim yılıdır (10 sömestr).

Çift Anadal ve Yandal Bursu

Anadal programında bilimsel nitelikli başarı sağlayarak Çift Anadal (ÇAP) yada Yan dal eğitimi almaya hak kazanan öğrencilerden ikinci Anadal ve Yan dal eğitiminde tahsil tutarı alınmaz.

ÇAP programındaki öğrenimini düzgüsel süresi içinde tamamlayamayan öğrencilerden, kalan öğretim süresince ÇAP programı tutarı alınır.

Yan dal programını 4 sömestr içinde bitiremeyen öğrenciden kalan tahsil süresi için Yan dal tahsil tutarı alınır.

Yatay Geçiş Bursu

Merkezi Yerleştirme puanıyla yada AGNO ile Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin, ilgili puan türündeki taban puanı, müracaat yapmış olduğu programın Üniversiteye Giriş Bursu dilimlerinden herhangi birine kafi gelmesi halinde, ilgili burs diliminden faydalanır.

Yatay Geçiş Bursu tahsil görmüş olduğu süre dikkate alınarak düzgüsel tahsil süresince geçerlidir.

Üniversitemiz talebesi iken Merkezi Yerleştirme yada AGNO ile başka bir üniversiteye yatay geçiş icra eden ve minimum bir dönem tahsil gördükten sonrasında yine yatay geçiş yolu ile üniversitemize geri dönüş icra eden talebe hak kazanılmış olduğu Üniversiteye Giriş Bursundan yararlanabilir, Tercih Bursu ve YKS Aşama Bursundan yararlanamaz.

Gündem – ADV Gündem Yaşam Haberler

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.