Yargıtay’dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar! Prim, ikramiye, fazla mesai…

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay; ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel dinlence benzer biçimde alacakların da ödenmemesinin işçiye haklı fesih imkanı verdiğine hükmetti.

Abone ol

Bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç, fazla mesai ücretini alamadığı nedeni öne sürülerek noter kanalıyla çekilme etti. İşçi soluğu İş Mahkemesi’nde aldı.

Davalı, iş yerinde pompacı olarak çalıştığını, işe alınırken boş senet imzalatıldığını, fazla mesai alacaklarını talep etmesi üstünde hakarete uğradığını öne sürdü.

Fazla mesai alacaklarının ödenmesi için ihtarname gönderdiğini ve müvekkilinin iş akdini haklı nedenle sonlandırdığını beyanla kıdem tazminatı, yol tutarı, fazla mesai tutarı, ulusal bayram ve genel dinlence tutarı, hafta tatili tutarı taleplerinin davalıdan tahsilini talep etti.

Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Davacı sonucu istinafa götürdü. Bölge Adalet sarayı Mahkemesi, itirazı reddetti. Davacı bu sonucu da temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikteki kararda; işçilerin herhangi bir alacaklarının alamamasının haklı fesih sayılacağı vurgulandı.

Kararda; “4857 sayılı İş Kanunu 24/II-e maddesi uyarınca işveren tarafınca işçinin tutarı kanun hükümleri yada sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez yada ödenmezse işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. 4857 sayılı Kanun’un 24/II-e bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret olarak değerlendirilmelidir. İkramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel dinlence benzer biçimde alacakların da ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verir. Yukarıda açıklanmış olduğu suretiyle davacının fazla mesai tutarı alacağı bulunup bulunmadığı tespit edildikten sonrasında davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshedip etmediği mevzusunda değerlendirme yapılmalıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir”

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.